خانه > بایگانی نویسنده: احمدسیر

بایگانی نویسنده: احمدسیر

همایش بزرگ “مفاهمه خشونت پرهیز

  اولین همایش بزرگ “مفاهمه خشونت پرهیز” در افغانستان: برای اولین بار در افغانستان همایشی در رابطه به “مفاهمه خشونت ... ادامه مطلب »

اطلاعیه پوهنتون ننگرهار کمیونتی کالج اداره تجارت

کمیونتی کالج اداره تجارت پوهنتون ننگرهار (Business Administration Community College Program)  که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ... ادامه مطلب »

اطلاعیه کمیونتی کالج حسابداری تجارتی پوهنتون بلخ

برای اولین بار کمیونتی کالج محاسبه تجارتی پوهنتون بلخ ( Business Accounting Community College Program ) که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ) USAID ( از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به همکاری تخنیکی پوهنتون ماساچوستس ایالات متحده امریکا (University of Massachusetts Amherst) ایجاد گردیده ٬ برای دور اول محصل میپذیرد. علاقمندان میتوانند فورم ثبت نام را از تاریخ 17 سرطان الی 31 سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی از ساحه جدید پوهنتون بلخ دریافت نموده و بعد از خانه پری ، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم الی تاریخ 5 اسد ۱۳۹۶ به دفتر کمیونتی کالج واقع ساحه جدید پوهنتون بلخ تسلیم نمایند. معیار های شمولیت : شهادتنامهصنف دوازدهم تایید شده وزارت معارف داشتنحد اوسط مجموع نمرات شصت فیصد ) 60% ( دوره لیسه سپرینمودن موفقانه امتحان کانکور کمیونتی کالج نوت: USWDP الی سه بورسیه را برای محصلین اناث ایکه واجد شرایط پذیرش برای برنامه بوده و مشکلات اقتصادی داشته باشند ٬ فراهم میکند. ... ادامه مطلب »

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری ودوکتورای پوهنتون دولتی باکو- آذربایجان

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم باکو ( Baku State University) در مورد پروسه ثبت نام برای سال تحصیلی 2017-2018 دانشگاه مذکور به ... ادامه مطلب »

بورسیه ماستری و دکتورا کاملا رایگان کشور اوکراین

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کیف  از اثر نامه ریاست خدمات دیپلوماتیک  اوکراین ،معلوماتی در باره امکانات تحصیلی پوهنتون تکنالوی ... ادامه مطلب »

اطــــلاعــیـــۀ ریــــاســــت عــــمــــومــــی امــتــحـــانــــات کــانــــکــور

    به اطلاع عموم فارغان صنوف دوازدهم ( داوطلبان شبانۀ کابل، خارج مرز، آنعده داوطلبانی که فورم های ثبت نام خویش را ... ادامه مطلب »

بورسیه تحصیلی لیسانس کاملا رایگان کشور هندوستان

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج کشور هندوستان از اعطای ۱۰ سیت بورسیه تحصیلی  در مقاطع مختلف از جمله لیسانس خبر ... ادامه مطلب »

د اذربایجان هېواد باکو پوهنتون د لیسانس بورسونو په تړاو د لوړو زده کړو وزار خبرتیا

باکو دولتی پوهنتون (Baku state university ) د ۲۰۱۷/۲۰۱۸ تحصیلی کلونو لپاره د لیسانس په برخه کې د بورسونو د ... ادامه مطلب »

بورسیه تحصیلی کاملا رایگان کشور آذربایجان

پوهنتون دولتی باکو (Baku State University ) کشور آذربایجان از ثبت برای بورسیه  سال تحصیلی 2017/2018 مقاطع لیسانس در پوهنتون ... ادامه مطلب »

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور اوکراین

  کشور اوکراین اعطای بورسهای قسما به مصرف شخصی در دانشگاه تکنالوژی های معلوماتی و ارتباطات شهر کیف خبر داده ... ادامه مطلب »