خانه > سوالات کانکور جغرافیه

سوالات کانکور جغرافیه

44 فورم سال 1394 به 1395 (طبقه بندی شده) با کلید مکمل جوابات

برای اولین بار برای کنکوری های عزیز این بهترین مجموعه کتاب ها برای آمدگی کانکور را از دست ندهید  هر ... ادامه مطلب »

حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان

   1– جغرافیه فزیکی علمیست که ازاندازه ،جسامت ودیگرخصوصیات اقمار،ستارها وجمله صورفلک بحث میکند. 2– فاصله وسطی زمین ازآفتاب(149)میلیون کیلومترمیباشد. ... ادامه مطلب »