خانه > بایگانی برچسب ها : صنف

بایگانی برچسب ها : صنف

سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه به نـام خدا آب دریا را اگر نتوان کشید           هم به قدر ... ادامه مطلب »

سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه به نـام خدا آب دریا را اگر نتوان کشید           هم به قدر ... ادامه مطلب »

لغات دری صنف یازدهم به ترتیب حروف الفبا

 لغات دری صنف یازدهم به ترتیب حروف الفبا  لغات دری صنف یازدهم به ترتیب حروف الفبا ادامه مطلب »

سوالات کانکور دری صنف دوازدهم – چهارجوابه

آب دریا را اگر نتوان کشید         هم به قدر تشنگی باید چشید 1.     « همام » نام اصلی یکی از شاعران ... ادامه مطلب »

صنف دوازدهم

ادامه مطلب »

صنف یازدهم

ادامه مطلب »

صنف دهم

ادامه مطلب »

صنف نهم

ادامه مطلب »

صنف هشتم

ادامه مطلب »

صنف هفتم

ادامه مطلب »